Home » Events » DLA Piper: Hva bør du som arbeidsgiver vite om varsling på arbeidsplassen?

Det har den siste tiden vært stor fokus i media på varsel fra ansatte om seksuell trakassering og dårlig arbeidsmiljø.  Ansatte har både rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men hvilke krav stilles til arbeidsgivers håndtering av varsler?

Fra 1. juli 2017 plikter alle virksomheter med mer enn 5 ansatte å ha skiftelige rutiner for varsling. Hva må og bør disse rutinene inneholde og hvordan må arbeidsgiver opptre for å oppfylle lovens krav?

Send din påmelding til: seminar.norway@dlapiper.com – Fri inngang og lett servering. Begrenset antall plasser

Vi vil blant annet redegjøre nærmere for:
• Hvilke varslingsrutiner virksomheten må ha
• Kritikkverdige forhold
• Fremgangsmåte ved mottak av varsler
• Forbudet mot gjengjeldelse
• Hvilke fallgruver arbeidsgiver bør unngå