Home » Events » Civita: Fleslandseminaret 2018

Fleslandseminaret avholdes for tiende året på rad og er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år.

Seminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger. Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, interessante gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Vennligst se HER for ytterligere informasjon.