Home » Events » Brexit-forhandlingene: Hvordan ivareta norske interesser?

Etter valget i juni går en svekket britisk regjering inn i Brexit-forhandlingene med EU. I utgangspunktet har ikke Norge noen plass ved bordet og kan ikke starte bilaterale forhandlinger før Storbritannia og EU har blitt enige. Samtidig er det i denne perioden at grunnlaget legges for det fremtidige økonomiske samarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Hvordan kan norske myndigheter og norsk næringsliv sikre ivaretakelsen av felles interesser i denne perioden?

Brexit: hvem, hva, når og hvordan?

  • Hvilket handlingsrom har norske myndigheter til å påvirke forhandlingene og ivareta norske interesser?
  • Hvordan kan norsk næringsliv posisjonere seg for å sikre gode rammevilkår for handel og investeringer?
  • Hvilke norske bransjer og sektorer vil bli særlig berørt?
  • Norge har tette bånd til finansmiljøet i London. Hvilke konsekvenser får Brexit for norsk finansnæring?

Ordstyrer

  • Kate Hansen Bundt, Generalsekretær i Den Norske Atlanterhavskomité

I Panelet

  • Espen Barth Eide, tidligere utenriksminister
  • Idar Kreutzer, Administrerende Direktør i Finans Norge
  • Martin Bresson, Managing Partner, Rud Pedersen Public Affairs Brüssel
This event is sponsored by