Home » Events » Aon: muligheter og utfordringer med internasjonalisert norsk næringsliv

Norsk næringsliv blir stadig mer internasjonalisert. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette?

Verden blir «mindre», og bedrifter jobber stadig mer internasjonalt. Dette åpner for mange muligheter, men fører også med seg nye utfordringer for arbeidsgiver. Hvilke personalmessige hensyn må man ta når ansatte midlertidig bor og jobber utenfor sine hjemland? Hvordan skal man sikre at man sender ut de riktige menneskene som vil lykkes som utestasjonert, og hvordan kan man kvalitetssikre dette? Hvilke systemer finnes for å ivareta den ansattes rettigheter og arbeidsgivers ansvar?

Aon og cut-e holder frokostseminar i Oslo den 18. april hvor vi belyser utfordringer knyttet til multinasjonale bedrifter og utestasjonerte ansatte.

Vennligst se HER for ytterligere informasjon og påmelding.