Home » Events » Antikorrupsjonskonferansen 2017

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, PwC og Advokatfirmaet Selmer. Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

Innhold 2017
Antikorrupsjonskonferansen arrangeres for fjerde gang torsdag 8. og fredag 9. juni 2017. Vi arbeider med å sette opp nok et spennende program med anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere og paneldeltakere. Årets konferanse skal som tidligere år gi et unikt innblikk i aktuelle korrupsjonssaker, risikoutviklingen på utvalgte områder, regulatorisk utvikling nasjonalt og internasjonalt og særskilte temaer til fordypning, debatt og læring.

Vennligst se HER for mer informasjon og påmelding.

This event is sponsored by